Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, składającą się z instruktorów i wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć Wykładowcy nasi regularnie uczestniczą w szkoleniach doskonalących i pedagogicznych, które mają na celu ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji.
Nasi instruktorzy z racji swojej mobilności są w stanie prowadzić zajęcia nie tylko w naszej siedzibie, ale również w  miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Józef Kasianiuk
20 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń „Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli” oraz „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”, „Magazynier koordynator prac magazynowych, spedycji”. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń współfinansowanych z środków Unijnych. Wykształcenie średnie-techniczne, uprawnienia pedagogiczne.

Marek Śrębowaty
15 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu: „Podstawy obsługi komputera”, „Magazynier z obsługą komputera”, „Magazynier z obsługą programów użytkowych Symfonia Handel”. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń współfinansowanych ze środków Unijnych. Wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany .

Paweł Bednarski
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ” Pozyskiwania funduszy Unijnych”, „Wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców, „Funkcjonowanie firmy na rynku internetowym”, „Doradca Europejski”, „ABC Przedsiębiorczości” w tym szkoleń współfinansowanych ze Środków Unijnych. Wykształcenie wyższe.

Remigiusz Sierpień
14 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń „Nowoczesne metody wykańczania wnętrz”, „Malarz-tapeciarz”, „Układanie glazury i traktory”, „Murarz-tynkarz”. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń współfinansowanych ze środków Unijnych. Wykształcenie średnie.

Ewa Olejnik Kozak
Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzeniu szkoleń „Opiekunka osób starszych” Wykształcenie wyższe. Jest członkinią Izby Pielęgniarek i Położnych

Monika Wideńska
Wieloletni doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, pracy z osobami uzależnionymi. Wykształcenie wyższe.

Łukasz Skawiński
Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń „Profesjonalna obsługa klienta”, „Techniki sprzedaży”, „ABC Przedsiębiorczości”.Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej.
Obszar zainteresowań dotyczy strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacyjnych w polskiej gospodarce, zarządzania potencjałem społecznym przedsiębiorstwa. Doradca w sporządzaniu wniosków unijnych i biznesplanów. (z 250 osób, którym pomagał 95% osób składających wnioski otrzymało dotację)

Renata Jabłońska
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń głównie języka angielskiego. Psycholog, Coach. Wykształcenie wyższe.

Lucyna Spalska
Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń na animatora lokalnego/animatora czasu wolnego/animatora imprez integracyjnych. Prowadziła animacje rozrywkowe podczas różnych uroczystości, wycieczek, warsztaty dla podopiecznych fundacji, domów opieki społecznej, warsztaty terapii zajęciowej (muzykoterapia, zajęcia rytmiczno-ruchowe, zajęcia teatralne, zajęcia integracyjne itp.), szkolenia/warsztaty dla kierowników, wychowawców, pilotów wycieczek z zakresu organizacji czasu wolnego.