OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PRUSZKOWIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Pruszkowie przy ul. Majowej 1. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 28 – zaświadczenie o wpisie Nr 316/K/92/1/PN/2005, z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

  • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, w tym elektroenergetycznych (egzamin zewnętrzny przed Komisją akredytowaną przez Urząd Regulacji Energetyki)  i kończących się egzaminami zewnętrznymi przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a także marketingowo-sprzedazowych.
  • Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie z naszej oferty dostosowane do oczekiwań Klienta.  Każdorazowo negocjujemy i dostosowujemy warunki organizacyjno-finansowe,  czasu współpracy i liczby potencjalnych uczestników i uczestniczek kursów. 
  • Umożliwiamy  system płatności ratalnych - indywidualny dla każdego szkolenia, uczestnika lub Klienta.
  • Organizujemy również szkolenia spoza katalogu opublikowanego na stronie internetowej na zamówienie firm i osób prywatnych. Szkolenia „szyte na miarę” powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.
  • Na życzenie Klienta szkolenia organizujemy w dogodnej, wskazanej przez Niego lokalizacji.
  • Mając na uwadze kompleksową obsługę naszych Klientów, poza kursami zawodowymi, oferujemy przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, kompetencji i kwalifikacji pracowniczych.   W tym celu współpracujemy z pracownikami naukowymi, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie praktyczne w prowadzeniu procesów analitycznych dotyczących zarządzania i oceny jakości kapitału ludzkiego.
  • Dla klientów przewidujemy zróżnicowany system bonusów i rabatów.
  • Część kursów przygotowana jest w postaci modułowej, co oznacza, że zakres zagadnień można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.