OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PRUSZKOWIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Pruszkowie przy ul. Jasnej 2. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 28 – zaświadczenie o wpisie Nr 316/K/92/1/PN/2005, z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

  • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, w tym elektroenergetycznych (egzamin zewnętrzny przed Komisją akredytowaną przez Urząd Regulacji Energetyki)  i kończących się egzaminami zewnętrznymi przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a także marketingowo-sprzedazowych.